Firmaprofil

Firmaet blev startet i 1938 af Henry Revsbæk med adresse på Grimstrupvej 137, Næstved. man beskæftigede sig dengang udelukkende med rørisolering. I 1957 startede firmaet med at udføre hulmursisolering og i 1958 blev Frank Martens ansat som funktionær.

 

I 1970 overtog Frank Martens firmaet og samtidig flyttede Revsbæk til Køgevej 14, Næstved. Per Andersen blev ansat i 1974. I 1978 udvidedes aktiviteterne til også at omfatte facadebehandling, sandblæsning og montering af Iso-Kærn. I 1981 udvidedes arbejdsområdet til også at omfatte stilladsudlejning.

 

I 1980 omdannedes firmaet til anpartselskab og kom derefter til at hedde Revsbæk Isolering Aps. I denne selskabsform fortsatte aktiviteterne indtil januar 1988 hvor selskabsformen blev ændret til aktieselskab. ved denne ændring blev ejerforholdet udvidet til også at omfatte Per Andersen som fik titel af konduktør, samtidig ændres navnet til Revsbæk Entreprise A/S.

 

I 1992 overtog Roskilde Isoleringscenter A/S firmaet. Med årene blev pladsen på Køgevej for trang og firmaet flyttede til Smedevænget 13, Næstved.

 

I 1999 sammenlægges Revsbæk Entreprise A/S og TJ Stilladsservice, Haslev der ejedes af Thomas Krum-Møller, og ændrede navn til det nuværende Revsbæk/TJ A/S Stillads & Isolering. Med denne sammenlægning reduceres aktiviteterne til kun at omfatte isolering og stilladsudlejning. Afdelingsleder Thomas Krum-Møller og Direktør Per Andersen stod nu for den daglige ledelse.

 

1. april 2004 overtog Per Andersen firmaet. Ved denne omlægning forlod Thomas Krum-Møller firmaet.

 

1.april 2011 blev stilladsdelen frasolgt og firmaet kom herved til at hedde Revsbæk Isolering A/S. Herefter vil firmaet udelukkende konsentrere sig om isoleringsopgaver.

 

1.August 2014 blev firmaet solgt til H. Nielsen & søn a/s. Firmaet drives videre i samme ånd og Per Andersen forsætter som ansat.

 

31. marts 2018 Per Andersen går på velfortjent pension. Byggeleder Søren Bruun varetager indblæsningsdelen og byggeleder Lasse Bülow varetager facadeisoleringen.

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI