Tre store fordele i én og samme løsning

ECOROCK® Facadesystem er et komplet system til at opbygge facader med udvendig isolering, der afsluttes med puds. Det er en energieffektiv løsning til ydervægge, hvor der opnås en flot finish til både renovering og nybyggeri.Med systemet kan du hurtigt og enkelt opnå tre fordele i én ogsamme løsning:

 

Energiforbruget falder – klimaansvarligheden stiger
Systemets høje isoleringsevne betyder, at du opnår varme ydervægge i ejendommen. Energiforbruget falder, samtidig med at beboerne får et forbedret indeklima. For bygningsejere giver det dermed bedre boliger, der er lettere at udleje eller sælge, samtidig med at du kan dokumentere klimamæssig ansvarlighed.

 

Se Rockwools hjemmeside for flere informationer

 

FACADEBATTS


 

1) REDArt TRIO FACADEDYBEL og montageværktøj

Med den specielle facadedybel kan du montere isolering direkte på muren uden levering

2) REDArt TRIO FACADEBATTS lag 1

Blødt og fleksibelt stenuldslag, som tilpasser sig det ujævne underlag og gør det muligt at montere uden rengøring af muren eller anden klargøring.

3) REDArt TRIO FACADEBATTS lag 2

Isolerende kerne som sammen med de øvrige lag giver et deklareret varmedækningstal på U-0,036 (mK)

4) REDArt TRIO FACADEBATTS lag 3

Udvendig lag med høj trykstyrke som beskytter isoleringen mod stød, samtidig er laget coated, hvilket gør det hurtigere af påføre underpuds.

5) REDArt Facadesystem med puds

Med REDArt opnår du en tredobbelt gevinst: En meget høj, isoleringsevne, en bestandig klimaskærm og en smuk facade puds.

 

 

 

Ejendommen beskyttes
Bygninger, der er udsat for vind og vejr, tæres efterhånden. ECOROCK® Facadesystem giver ejendommen en helt ny og robust klimaskærm, der beskytter konstruktionerne bagved mod vind og vejr. Er der rustede armeringsjern i en betonfacade, vil det også kunne dæmme op for dette.

Facaden forskønnes
Mange bygninger fra især 1960’erne og 1970’erne har et arkitektonisk udtryk, som i dag ikke anses for attraktivt. Med ECOROCK® Facadesystem kan du erstatte en slidt betonfacade med en smuk pudsning, hvor du har frit valg i pudsudtryk og farvevalg. Det kan også kombineres med andre materialer, hvis du fx vil kombinere puds med lærketræ eller andet.

 

Hulmursisolering
Isolering af hule mure er en nem, billig og effektiv form for isolering. Hulmurisolering sikrer en bedre boligkomfort uden træk fra kolde vægge og mindsker udgiften til opvarmning.

 

Indblæsning foregår ved at udtage sten i ydermuren. Det er gennem disse huller, indblæsningen foregår. Efter indblæsningen lukkes hullerne med de samme sten, som er blevet udtaget, så det er svært at se bagefter, at der er rørt ved muren.

 

Bagefter udstedes en attest på isoleringsarbejdet.

 

Se Rockwools hjemmeside for flere informationer

 

 

 


Se kortfilm omkring isolering

 

Eksempel
En ydervæg med 80 mm hulrum vil når den er fyldt op med Rockwool Hulrumsfyld, give en årlig besparelse på 10 liter olie pr. m2 væg. Indblæsning af Rockwool Hulrumsfyld foregår udefra, helt uden gener for beboerne.

Udtagne mursten mures i igen og der fuges efter, så det er svært at se ”sporene” efter isoleringsarbejdet.

Et pudset hus er ingen hindring for at hulmursisolere. Indblæsningsfirmaet reparerer hullerne efter nærmere aftale.

Det vigtigste sted at sørge for en god og tidssvarende isolering er på loftet.

 

Hvis der er dårlige adgangsforhold og lav taghældning, kan efterisoleringen med fordel ske ved udlægning af Rockwool Loftsgranulat.

 

Den eksisterende isolering bevares, men den skal som regel udbedres eller rettes til, før efterisoleringen udføres.

 

Se Rockwools hjemmeside for flere informationer

 

 


Se kortfilm omkring isolering af loft og tagrum

 

Eksempel
Hvis der er dårlige adgangsforhold og lav taghældning, kan efterisoleringen med fordel ske ved udlægning af Rockwool Loftsgranulat.

Den eksisterende isolering bevares, men den skal som regel udbedres eller rettes til, før efterisoleringen udføres.

En total isoleringstykkelse på 250-350 mm bør tilstræbes.

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI