Isolering af loft og tagrum

Det vigtigste sted at sørge for en god og tidssvarende isolering er på loftet.

 

Hvis der er dårlige adgangsforhold og lav taghældning, kan efterisoleringen med fordel ske ved udlægning af Rockwool Loftsgranulat.

 

Den eksisterende isolering bevares, men den skal som regel udbedres eller rettes til, før efterisoleringen udføres.

 

Se Rockwools hjemmeside for flere informationer

 

 


Se kortfilm omkring isolering af loft og tagrum

 

Eksempel
Hvis der er dårlige adgangsforhold og lav taghældning, kan efterisoleringen med fordel ske ved udlægning af Rockwool Loftsgranulat.

Den eksisterende isolering bevares, men den skal som regel udbedres eller rettes til, før efterisoleringen udføres.

En total isoleringstykkelse på 250-350 mm bør tilstræbes.

 

 

Hulmursisolering
Isolering af hule mure er en nem, billig og effektiv form for isolering. Hulmurisolering sikrer en bedre boligkomfort uden træk fra kolde vægge og mindsker udgiften til opvarmning.

 

Indblæsning foregår ved at udtage sten i ydermuren. Det er gennem disse huller, indblæsningen foregår. Efter indblæsningen lukkes hullerne med de samme sten, som er blevet udtaget, så det er svært at se bagefter, at der er rørt ved muren.

 

Bagefter udstedes en attest på isoleringsarbejdet.

 

Se Rockwools hjemmeside for flere informationer

 

 

 


Se kortfilm omkring isolering

 

Eksempel
En ydervæg med 80 mm hulrum vil når den er fyldt op med Rockwool Hulrumsfyld, give en årlig besparelse på 10 liter olie pr. m2 væg. Indblæsning af Rockwool Hulrumsfyld foregår udefra, helt uden gener for beboerne.

Udtagne mursten mures i igen og der fuges efter, så det er svært at se ”sporene” efter isoleringsarbejdet.

Et pudset hus er ingen hindring for at hulmursisolere. Indblæsningsfirmaet reparerer hullerne efter nærmere aftale.

Etageadskillelse med isolering
Indblæsningshullerne efter en indblæsning af Rockwool Hulrumsfyld i etageadskillelsen mod et loftrum, lukkes efter aftale med husejeren.

 

Isoleringen giver højere overfladetemperatur på loft og gulv, hvilket fjerner træk. I mange huse er isolering af etageadskillelsen mellem stue og kælder også muligt.

 

Hvis loftrummet benyttes til beboelse, er der et særligt brandkrav til etageadskillelsen. Tal med indblæsningsfirmaet herom.

 

Se Rockwools hjemmeside for flere informationer

 

 

 

 


Se kortfilm omkring isolering af etageadskillelse

 

Indblæsning af Rockwool Hulrumsfyld i etageadskillelsen sker fra loftsiden.
På den måde udføres arbejdet uden synlige huller i eksisterende loft. Et eventuelt lerindskud i bjælkekonstruktionen forhindrer ikke en effektiv efterisolering.

I mange huse er isolering af etageadskillelsen mellem stue og kælder også muligt. Isoleringen giver højere overfladetemperatur på loft og gulv, hvilket fjerner træk og fodkulde.

Hvis loftrummet benyttes til beboelse, er der et særligt brandkrav til etageadskillelsen. Ved efterisolering af etageadskillelser mod uventileret tagrum, bør fugtbalancen beregnes eller ventilation etableres.

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI