Hulmursisolering

Isolering af hule mure er en nem, billig og effektiv form for isolering. Hulmurisolering sikrer en bedre boligkomfort uden træk fra kolde vægge og mindsker udgiften til opvarmning.

 

Indblæsning foregår ved at udtage sten i ydermuren. Det er gennem disse huller, indblæsningen foregår. Efter indblæsningen lukkes hullerne med de samme sten, som er blevet udtaget, så det er svært at se bagefter, at der er rørt ved muren.

 

Bagefter udstedes en attest på isoleringsarbejdet.

 

Se Rockwools hjemmeside for flere informationer

 

 

 


Se kortfilm omkring isolering

 

Eksempel
En ydervæg med 80 mm hulrum vil når den er fyldt op med Rockwool Hulrumsfyld, give en årlig besparelse på 10 liter olie pr. m2 væg. Indblæsning af Rockwool Hulrumsfyld foregår udefra, helt uden gener for beboerne.

Udtagne mursten mures i igen og der fuges efter, så det er svært at se ”sporene” efter isoleringsarbejdet.

Et pudset hus er ingen hindring for at hulmursisolere. Indblæsningsfirmaet reparerer hullerne efter nærmere aftale.

Tre store fordele i én og samme løsning

Energiforbruget falder – klimaansvarligheden stiger
Systemets høje isoleringsevne betyder, at du opnår varme ydervægge i ejendommen. Energiforbruget falder, samtidig med at beboerne får et forbedret indeklima. For bygningsejere giver det dermed bedre boliger, der er lettere at udleje eller sælge, samtidig med at du kan dokumentere klimamæssig ansvarlighed.

Det vigtigste sted at sørge for en god og tidssvarende isolering er på loftet.

 

Hvis der er dårlige adgangsforhold og lav taghældning, kan efterisoleringen med fordel ske ved udlægning af Rockwool Loftsgranulat.

 

Den eksisterende isolering bevares, men den skal som regel udbedres eller rettes til, før efterisoleringen udføres.

 

Se Rockwools hjemmeside for flere informationer

 

 


Se kortfilm omkring isolering af loft og tagrum

 

Eksempel
Hvis der er dårlige adgangsforhold og lav taghældning, kan efterisoleringen med fordel ske ved udlægning af Rockwool Loftsgranulat.

Den eksisterende isolering bevares, men den skal som regel udbedres eller rettes til, før efterisoleringen udføres.

En total isoleringstykkelse på 250-350 mm bør tilstræbes.

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI