Fordele ved efterisolering

Dine fordele ved at efterisolere:

- Du bruger miljøvenlig isolering der kan indgå i svanemærket byggeri

- Din investering af hurtigt tjent ind

- Du får et markant bedre indeklima

- Du sparer penge år efter år

- Udføres af en Rockwool autoriseret indblæser

Fordele ved Rockwool

Rockwool stenuld kan indgå i Svanemærket byggeri
Rockwool stenuld indeholder således ikke giftstoffer som borsalte, brandhæmmende stoffer o.lign.

Rockwool stenuld er miljøcertificeret og veldokumenteret
Produkterne er miljøcertificeret efter ISO 14001 og Rockwool A/S investerer fortløbende i miljøforbedringer.

 

 

Rockwool stenuld er et naturmateriale
Rockwool stenuld er et af de få materialer, der kan betegnes som et naturmateriale. Den kemiske sammensætning af Rockwool stenuld svarer stort set til sammensætningen af jordskorpen.

 

 

Rockwool stenuld er sikkert at arbejde med – det er genanvendeligt
Rockwool stenuld er klassificeret som genanvendeligt bygge- og anlægsaffald.
Rockwool stenuld er uforgængeligt og uorganisk
Rockwool stenuld kan ikke danne grobund for svampe såsom skimmelsvamp, bakterier eller andre former for mikroorganismer. Til forskel fra organiske isoleringsmaterialer, er Rockwool derfor ikke tilsat borsalte og borsyre for at modvirke svampeangreb.

 

 

Rockwool granulat udblæses på loft i + 5 % i overtykkelse
Alle løsuldsprodukter sætter sig, dvs. falder sammen. Dansk Standard har derfor fastlagt retningslinjer for, hvor meget overtykkelse de enkelte produkter skal udblæses med (DS 418). På denne måde garanteres det at isoleringen holder den aftalte tykkelse, også over tid. Cellulosefibre skal udblæses i + 25 % i overtykkelse.

De gode egenskaber ved Rockwool

Et bedre indeklima
Med en hulmursisolering er det slut med fugt og træk fra kolde vægge. En isolering af etageadskillelsen mod loftrummet nedsætter effektivt varmetabet gennem loftet. Huset bliver lunere om vinteren og køligere om sommeren – boligkomforten forbedres.

 

 

Sikkerhed ved brand
Rockwool er ubrændbar og brandhæmmende.
Stenulden tåler op til 1000°C uden at smelte, og i tilfælde af brand holder isoleringen i mere end 2 timer.
Lydisolerende
Rockwool er opbygget af stenuldstråde med luftfyldte mellemrum, der er i forbindelse med hinanden. Det betyder, at materialet også har gode lydabsorberende egenskaber.
Varmeisolerende
Når man efterisolerer, opnås først og fremmest en besparelse på energiforbruget og varmeudgifterne. Derfor er efterisolering en fornuftig investering, der typisk er tjent hjem på 3-5 år. Derefter fortsætter besparelsen år efter år, uden at værdien forringes som ved alle andre boligforbedringer

 

 

Rockwool stenuld er et naturmateriale
Rockwool stenuld er et af de få materialer, der kan betegnes som et naturmateriale.
Den kemiske sammensætning af Rockwool stenuld svarer stort set til sammensætningen af jordskorpen. Grundlaget for produktion af Rockwool stenuld er primært geologiske ressourcer, som naturen selv skaber.

 

 

Isolering for miljøets skyld
En gevinst efter kun 3 uger. Al anvendelse af isolering er til gavn for miljøet. Jo mere isolering jo bedre. På grund af Rockwool stenuldens unikke isoleringsegenskaber udgør energiforbrug til fremstilling af produkterne kun en promille af de store energibesparelser, isoleringen giver, når den er installeret i bygningerne.
Med Rockwool opnår du en positiv CO2 effekt
Se vores profil

Se alt om os ved at klikke her

Tre store fordele i én og samme løsning

Energiforbruget falder – klimaansvarligheden stiger
Systemets høje isoleringsevne betyder, at du opnår varme ydervægge i ejendommen. Energiforbruget falder, samtidig med at beboerne får et forbedret indeklima. For bygningsejere giver det dermed bedre boliger, der er lettere at udleje eller sælge, samtidig med at du kan dokumentere klimamæssig ansvarlighed.

Hulmursisolering
Isolering af hule mure er en nem, billig og effektiv form for isolering. Hulmurisolering sikrer en bedre boligkomfort uden træk fra kolde vægge og mindsker udgiften til opvarmning.

 

Indblæsning foregår ved at udtage sten i ydermuren. Det er gennem disse huller, indblæsningen foregår. Efter indblæsningen lukkes hullerne med de samme sten, som er blevet udtaget, så det er svært at se bagefter, at der er rørt ved muren.

 

Bagefter udstedes en attest på isoleringsarbejdet.

 

Se Rockwools hjemmeside for flere informationer

 

 

 


Se kortfilm omkring isolering

 

Eksempel
En ydervæg med 80 mm hulrum vil når den er fyldt op med Rockwool Hulrumsfyld, give en årlig besparelse på 10 liter olie pr. m2 væg. Indblæsning af Rockwool Hulrumsfyld foregår udefra, helt uden gener for beboerne.

Udtagne mursten mures i igen og der fuges efter, så det er svært at se ”sporene” efter isoleringsarbejdet.

Et pudset hus er ingen hindring for at hulmursisolere. Indblæsningsfirmaet reparerer hullerne efter nærmere aftale.

Det vigtigste sted at sørge for en god og tidssvarende isolering er på loftet.

 

Hvis der er dårlige adgangsforhold og lav taghældning, kan efterisoleringen med fordel ske ved udlægning af Rockwool Loftsgranulat.

 

Den eksisterende isolering bevares, men den skal som regel udbedres eller rettes til, før efterisoleringen udføres.

 

Se Rockwools hjemmeside for flere informationer

 

 


Se kortfilm omkring isolering af loft og tagrum

 

Eksempel
Hvis der er dårlige adgangsforhold og lav taghældning, kan efterisoleringen med fordel ske ved udlægning af Rockwool Loftsgranulat.

Den eksisterende isolering bevares, men den skal som regel udbedres eller rettes til, før efterisoleringen udføres.

En total isoleringstykkelse på 250-350 mm bør tilstræbes.

 

 

Webdesign og udvikling / SYNERGI